Nasza Szkoła

0

__________________________________

.

DOKUMENTY

 Statut Szkoły Podstawowej nr 8 w Lęborku

 Sposób oceniania uczniów

 

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

IMG_4296
W latach 1968-69 przy ul. Mireckiego wybudowano nową szkołę podstawową. Uroczyste jej otwarcie nastąpiło 2 września 1969 roku. Szkoła Podstawowa Nr 8 zaczęła swą działalność, dyrektorem został F.Stolc. Rozpoczęły się zajęcia lekcyjne, działalność organizacji i kół zainteresowań: ZHP, PCK, SKS i innych. 15 listopada 1971 roku nadano szkole imię wielkiego astronoma-Mikołaja Kopernika. Przygotowano konkursy, wystawy, wystrój całej placówki. Szkoła otrzymała sztandar oraz wyposażenie do Gabinetu Kopernikowskiego. Stopniowo historia szkoły splatała się z historią miasta i życia jego mieszkańców, młodzież “Ósemki” zaczęła zdobywać zaszczytne miejsca w olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych. Spośród absolwentów większość kontynuowała naukę w szkołach średnich, najzdolniejsi ukończyli wyższe uczelnie.
W miarę upływu lat i przybywania uczniów szkoła stawała się zbyt mała. Dokonano jej modernizacji i rozbudowy. W 1982 roku nowym dyrektorem została mgr Łucja Knop. Szkoła stała się bazą kształcenia dla Studium Nauczycielskiego w Lęborku w zakresie klas ćwiczeń I-III i pracy – techniki w klasach starszych. W czerwcu 1987r dyrekcja, grono pedagogiczne i komitet rodzicielski w uzgodnieniu ze społecznością uczniowską zgłosili szkołę do członkostwa w Ogólnopolskim Klubie Przodujących Szkół. W 1988r “Ósemkę” jako pierwszą szkołę w Lęborku przyjęto do Klubu. Zainicjowano też wówczas nową formę pracy – realizację hasła roku, mającą na celu nie tylko zdobywanie wiedzy poprzez tematyczne konkursy i zabawy, ale przede wszystkim wychowanie młodzieży i integrację środowiska.
W roku szkolnym 1992/93 dyrektorem placówki zostaje mgr Daniel Nadworski. Szkoła rozrasta się, przebywa jest coraz więcej uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Przybywa drugi budynek, do którego przenoszą się klasy młodsze, nieco poprawia się sytuacja lokalowa.

IMG_0105
W wyniku reformy oświaty w 1999r. szkoła pozostaje nadal podstawową. Przejmuje blisko 300 uczniów i kilkunastu nauczycieli z innych placówek, ale otrzymuje jeszcze jeden budynek, gdzie rozmieszczone są klasy młodsze. Szkoła Podstawowa nr 8 zajmowała zatem budynki na ul. Mireckiego, na E. Plater, na ul. Słowackiego. W 1998r. z inicjatywy grupy rodziców-przyjaciół szkoły, przy wsparciu władz miasta, wybudowano dodatkową, nowoczesną salę gimnastyczną wraz z pełnym zapleczem socjalnym. 25 lutego 2000r. Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku hucznie obchodziła 30. rocznicę powstania placówki. W uroczystościach wzięło udział ok. 170 osób: nauczyciele obecni i emerytowani, dyrektorzy innych placówek, władze miasta, przyjaciele szkoły. W 2004r. w wyniku postępującego niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby uczniów szkoła utraciła budynek przy ulicy Słowackiego, w którym uczyły się dzieci z nauczania zintegrowanego.
W roku szkolnym 2011/2012 została utworzona klasa integracyjna, a rok później klasa sportowa.
W chwili obecnej w “Ósemce” uczy się 956 uczniów w 35 oddziałach (kl. 0-VI). W szkole nie ma miejsca na nudę, stres, na bezczynność. Ma ona być miejscem twórczej pracy dziecka, do której chętnie uczęszczają zarówno uczniowie, jak i ich nauczyciele. Stara się kształcić i wychowywać na wysokim poziomie. Kształtować poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa. Wychowywać dzieci do przyszłego udziału w życiu rodziny, społeczności lokalnej, państwa, Europy.

zródło :http://www.lebork8.republika.pl/

 

 O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY

Mikołaj KopernikNikolaus_Kopernikus

Polski astronom, urodzony w 1473 r. w Toruniu.Opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce po orbicie kolistej.Kopernik był także matematykiem, lekarzem, prawnikiem, ekonomistą, publikował prace o reformie monetarnej i sformułował prawo, iż “gorszy pieniądz wypiera z rynku lepszy”.

Imię Kopernika nadawano sondom kosmicznym, instytucjom i obiektom na ciałach niebieskich. Noszą je:

  • duży krater na Księżycu (107 km średnicy)
  • duży krater na Marsie (292 km średnicy)
  • planetoida nr 1322 (orbita 1.86 – 2.99 j.a., okres obiegu 3.77 lat)
  • OAO-3 Copernicus (1972-065A) – amerykański satelita do obserwacji w promieniach nadfioletowych i rentgenowskich, działał w latach 1972-1980
  • Kopernik 500 (Interkosmos 9; 1973-022A) – satelita radziecko-polski do badania promieniowania Słońca i jonosfery, działał w roku 1973
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK)
  • w Toruniu znajduje się Dom Kopernika będący muzeum poświęconym astronomowi

zródło : http://www.kopernik.pl

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Copyright © 2018 NaszaKlasa4F All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.4, from BuyNowShop.com.

Chciałbyś posiadać bloga? Wejdź na StartBlog.pl
X